Tin tức - Sự kiện

Thông báo

Thông báo danh sách xếp lớp năm học 2021-2022

Thông báo danh sách xếp lớp năm học 2021-2022 (07/04/2022)

Thông báo nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (01/5/2022).

Thông báo nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (01/5/2022). (26/04/2022)

Thực đơn

Thực đơn tuần cuối tháng 9. * Đặc biệt: Buffet bánh dân gian Nam bộ vào ngày Trung Thu cho các bé.

Thực đơn tuần cuối tháng 9.* Đặc biệt: Buffet bánh dân gian Nam bộ vào ngày Trung Thu cho các bé. (25/09/2023)

Thực đơn tuần 2 háng 9/2023

Thực đơn tuần 2 háng 9/2023 (10/09/2023)

Thực đơn của các bé Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng tuần cuối tháng 8. Đặc biệt, tiệc buffet chiều thứ 5

Thực đơn của các bé Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng tuần cuối tháng 8.Đặc biệt, tiệc buffet chiều thứ 5 (29/08/2023)

Thực đơn ở Trường trong tuần từ 24/7 đến 28/7

Thực đơn ở Trường trong tuần từ 24/7 đến 28/7 (25/07/2023)

Thực đơn tuần - Nhóm Mẫu Giáo, Nhà tẻ

Thực đơn tuần - Nhóm Mẫu Giáo, Nhà trẻ (18/07/2023)