Chiều ngày 25/11/2022. Sau 03 tuần các bạn Sinh viên chuyên ngành GDMN tham gia KTSP. Đơn vị đã tiến hành tổ chức Tổng kết Kiến tập sư phạm(14/12/2022)79


Chiều ngày 25/11/2022. Sau 03 tuần các bạn Sinh viên chuyên ngành GDMN tham gia KTSP. Đơn vị đã tiến hành tổ chức Tổng kết Kiến tập sư phạm. Mến chúc các bạn sẽ luôn vui khỏe và vạn sự như ý!! Love All! 🍀🍀🍀❤️❤️❤️
Tin tức liên quan