Trường THSP Mầm non Hoa Hồng - Tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học(14/12/2022)69


Trường THSP Mầm non Hoa Hồng - Tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học

Để đảm bảo những điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh nhà trường thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh trong và ngoài lớp học đảm bảo môi trường "Sáng- xanh- sạch đẹp- an toàn- thân thiện"

...Đôi khi, các Cô sắp xếp phơi nắng những chiếc giường ngủ của Bé cũng là một nghệ thuật!!

 
Tin tức liên quan