Nhìn các con ăn ngon, nét mặt phấn khởi, tự lập là niềm hạnh phúc đầu tuần mới của các cô! Cảm ơn các cô cấp dưỡng, cô y tế học đường đã tạo lập cho các con khẩu phần ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ dưỡng chất(17/07/2023)48


Nhìn các con ăn ngon, nét mặt phấn khởi, tự lập là niềm hạnh phúc đầu tuần mới của các cô!
Cảm ơn các cô cấp dưỡng, cô y tế học đường đã tạo lập cho các con khẩu phần ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ dưỡng chất!
Tin tức liên quan