Lê Ánh Nguyệt

Lê Ánh Nguyệt

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ltanguyet@dthu.edu.vn

a) Phụ trách chung, thực hiện theo phân công của lãnh đạo Trường ĐHĐT
b) Điều hành hoạt động của đơn vị  thực hiện  theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ trường mầm non.
c) Trực tiếp điều hành quản lý công tác CS-ND-GD trẻ, quản lý các hoạt động giáo dục và kiểm tra chất lượng nuôi dưỡng trẻ ở các nhóm lớp.
d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học.
e) Thực hiện triển khai chuyên môn, kiểm tra dự giờ các tiết dạy, kiểm tra đánh giá thực hiện chuyên môn của trường.
f) Phụ trách các hoạt động bán trú công tác chăm sóc nuôi dưỡng.
g) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính tài sản của nhà trường.
h) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
Nhân sự Trường THSP Mầm non Hoa Hồng