Võ Thị Thanh Bình

Võ Thị Thanh Bình

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ văn phòng

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: vothithanhbinh1991@gmail.com

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ theo tháng, năm nhằm phục vụ việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
b) Phụ trách công tác thu – chi tài chính đúng theo quy định
c) Lập kế hoạch Y tế năm, tháng, tuần
d) Chăm sóc sức khỏe trẻ.
e) Cân đo hàng tháng, quí và chấm biểu đồ tăng trưởng, đánh giá xếp loại. sức khỏe trẻ.
f) Lên thực đơn hàng tuần, tính khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.
g) Kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân trẻ.
h) Kiểm tra bếp ăn, khâu tiếp nhận thực phẩm, chất lượng thực phẩm, vệ sinh ATTP và cùng chịu trách nhiệm với cấp dưỡng về vệ sinh ATTP.
i)     Phối hợp với TTYT Thành phố Cao Lãnh, trạm y tế P6 để khám sức khỏe cho cô và trẻ theo định kỳ.
j)     Chấp hành sự điều động, phân công của Lãnh đạo đơn vị.
Nhân sự Trường THSP Mầm non Hoa Hồng