Trường THSP Mầm non Hoa Hồng - Trường ĐH Đồng Tháp

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.883464 - 0932.833428

Fax: (0277) 388 1713