Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng triển khai hoạt động đưa - đón học sinh của Trường tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, Huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, Huyện Lấp Vò(07/08/2023)52


Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng triển khai hoạt động đưa - đón học sinh của Trường tại trung tâm thành phố Cao Lãnh, Huyện Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, Huyện Lấp Vò nên ba mẹ an tâm không lo trường xa, nắng, mưa ạ!
"Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Ngại chi đây - đó "hơi xa"?
Có xe đưa - đón bé ra tới trường!
Ở nhà ba mẹ yêu thương,
Lên xe cô giáo vấn vương đi cùng.
Trên đường anh Map xem chung,
Đến trường tin nhắn ung dung, hài lòng.
Con vui con học Hoa Hồng,
Nắng, mưa, gió, bão vẫn mong đến Trường!"
Tin tức liên quan