Thông báo nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (01/5/2022).(26/04/2022)388


THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5)

 

      Kính gửi: Quý phụ huynh trường THSP mầm non Hoa Hồng.
     Căn cứ vào thông báo số 490/TB-ĐHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5).

     Nhà trường xin trân trọng thông báo đến quý phụ huynh, do ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên trẻ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (02/5/2022) và Thứ Ba (03/5/2022), tức nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

       Thứ Tư ngày 04/5/2022 các cháu đi học lại bình thường.

      Trường THSP Mầm non Hoa Hồng trân trọng thông báo đến toàn thể quý phụ huynh được biết.

 

 

Tin tức liên quan