Sinh hoạt chuyên môn, họp đánh giá kết quả hoạt động tháng vừa qua và triển khai kế hoạch tháng tới!(28/07/2023)53


Sau giờ trả trẻ là những buổi sinh hoạt chuyên môn, họp đánh giá kết quả hoạt động tháng vừa qua và triển khai kế hoạch tháng tới (Thứ 7, Chủ Nhật và các buổi tối là sự trăn trở, tìm tòi cách thức tổ chức chăm sóc, giáo dục làm sao hiệu quả tốt nhất).
Chủ đề tháng này của các cô là "Tìm hiểu và bước đầu ứng dụng STEAM trong hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non". Hứa hẹn tháng 8 các con sẽ nhiều giờ học, nhiều hoạt động mà các cô đã ấp ủ....
Yêu thương!
Tin tức liên quan